Nye reviderte standarder for NS-EN ISO 9001 og NS-EN – ISO 14001

des 21, 2016Serifiseringer

Vi vet hva som er nytt, hva dette innebærer og hvordan du skal implementere de nye kravene.

Blant annet:

Standardene har fokus på Risikobasert tilnærming
Krav til Dokumenterte prosedyrer er falt ut og erstattet med Dokumentert informasjon
Bedriftens forretningside og strategi samt organisasjonens kontekst (rammebetingelser) vil være viktige grunnpilarer for systemdokumentasjon

Virksomheter som arbeider aktivt med Miljø og Kvalitet gir kunden og markedet Trygghet og Troverdighet!

Les mer om Kvalitets- og miljøsystemer >>