Kundeuttalelser

Vår skyvkraft til utvikling av HMS-, miljø- og kvalitetsarbeidet

Nasjonale og internasjonale forbrukere av norsk høykvalitetsstein stiller strenge krav til dokumentert produksjonsmetoder. I tillegg er produksjonen konsesjonspliktig og stiller strenge krav i forhold til sikkerhet og påvirkning av det ytre miljø.

Kvalitetssikring No AS har bistått Rekefjord Stone AS med å etablere nødvendig styringsdokumentasjon for at vi skal kunne dokumentere vår virksomhet innenfor de grenser vi er pålagt.

Kvalitetssikring No AS er i tillegg vår fast kvalitetsrådgiver med oppgave å implementere og følge opp gode og effektive rutiner.

Vårt samarbeid gir Rekefjord Stone AS en skyvkraft til å utvikle HMS-, miljø- og kvalitetsarbeidet i vår produksjon.

Tore Jonny Wollertsen

Quarry Manager, Rekefjord Stone AS

Systematisk oppfølging med dMAQS

Kvalitetssikring No AS har de siste årene bistått oss med etableringen av nødvendig miljø- og kvalitetsdokumentasjon, slik at vi har blitt CE godkjent.

Kvalitetssikring No AS har i tillegg inngått i selskapets ledelse som Kvalitetsrådgiver, og forestår den daglig ledelsen i gjennomføringen av pålagt HMS/Internkontroll.

DM Stål AS utfører daglig arbeid som har et stort risikobilde, og til hjelp for systematisk å følge opp registrerte avvik og uønskede hendelser har vi benyttet dMAQS. Dette har gjort at vi har fått kontroll på vårt risikobilde.

Darek Sliwa

Daglig leder, DM Stål AS

Miljøfyrtårn innenfor elektroentreprenør

Vår virksomhet krever at vi har stort fokus på sikkerhet for våre medarbeidere, og at vi har omtanke for den naturen i arbeider i.
I samarbeid med Kvalitetssikring No AS har vi ut fra dette fått på plass gode beskrivelser på hvordan vår adferd skal være både med hensyn på å ta vare på hverandres sikkerhet, og hvordan vi skal skåne våre omgivelser når vi ferdes ute i naturen uten å påføre skader.

For å vise vår miljøprofil er vi sertifisert etter Miljøfyrtårn innenfor elektroentreprenør.

Vi har også valgt at Kvalitetssikring No AS er vår faste kvalitetsrådgiver, og bidrar blant annet slik at vi kontinuerlig holder fokus på sikkerhet og miljøarbeid.

Knut Arne Aasan

Daglig leder, Linka AS

Kontakt oss