Det svir å bryte Arbeidsmiljøloven

Det svir å bryte Arbeidsmiljøloven

Det svir å bryte Arbeidsmiljøloven Arbeidstilsynet har mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr for enkelte brudd på arbeidsmiljøloven. Dette virkemidlet benyttes stadig hyppigere. De vanligste bruddene Farlig arbeid i høyden er et problem Arbeidstilsynet stadig møter...
Sertifisert etter 2008-standarden?

Sertifisert etter 2008-standarden?

Sertifisert etter 2008-standarden? Er din bedrift ISO sertifisert etter 2008-stadarden? Da haster det med å komme i gang med tilpasninger i forhold til kravene i 2015 versjon av standardene før 2008 versjonen av standarden opphører høsten 2018 Nye NS-EN ISO 9001 og...