Det svir å bryte Arbeidsmiljøloven

Det svir å bryte Arbeidsmiljøloven

Det svir å bryte Arbeidsmiljøloven Arbeidstilsynet har mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr for enkelte brudd på arbeidsmiljøloven. Dette virkemidlet benyttes stadig hyppigere. De vanligste bruddene Farlig arbeid i høyden er et problem Arbeidstilsynet stadig møter...