Stadig skjerpede krav innen HMS/ Arbeidsmiljø, Klima/Miljø og Kvalitet møter industrien!

I stadig større omgang erfarer vi et økende fokus på HMS/ Arbeidsmiljø og Klima/ Miljø og Kvalitet.

Kvalitetssikring NO AS samarbeider med flere bedrifter innenfor;

  • Oppgradering og tilpasning av ledelsessystemer i tråd med:
    • ISO 9001, 14001 og 45001
    • Miljøfyrtårn
    • Bransjestandarder for Sentral godkjenning og CE merking
  • Tilpassende ledelsessystemer til den organisasjonen det skal fungerer i
  • Revisjoner både intern og mot eksterne samarbeidspartnere
  • Oppfølgning og implementering av ledelsessystemer

Vi tilbyr ledelsessystemer både i papirversjon eller webbaserte løsninger.

 

Vårt fokus:

“Ledelsessystemer skal være ledelsens verktøy for styring og oppfølgning og gi en bærekraftig drift”

 

Vi har kompetansen og legger tilrette for tilpassede løsninger!