Lovendring – Krav om lærlinger for å få offentlige oppdrag

jun 20, 2016Lover

Lovendring – Krav om lærlinger for å få offentlige oppdrag

Etter nyttår skjer det også endringer i reglene for offentlige anskaffelser, og det innføres en ny forskrift og en ny lov for offentlige anskaffelser.   I den nye loven er det blant annet et krav at bedrifter har lærlinger, for å kunne vinne offentlige oppdrag.   Kravet gjelder tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter i bransjer med særlig behov for læreplasser.