Nord – Østerdal Transport SA, Tynset er 30 mars 2020 Miljøfyrtårnsertifisert bedrift etter bransjekravene for Leietaker og Administrerende transportselskap.

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.

Nord – Østerdal Transport SA har sitt spesialområde innen persontransport.
og har inngått avtale med Sykehuset Innlandet om pasienttransport til og fra Tynset sykehus.

Kvalitetssikring No AS som er godkjent konsulent av Stiftelsen Miljøfyrtårn og har i prosessen bistått Nord – Østerdal Transport SA som rådgiver og veileder med:

  • Miljøkartlegging
  • Etablering av HMS-/ Miljøsystem

Nord – Østerdal Transport SA vil i sitt arbeid fremstå med en klar miljøprofil.