Nye reviderte standarder for NS-EN ISO 9001 og NS-EN – ISO 14001

des 21, 2016Serifiseringer

Vi vet hva som er nytt, hva dette innebærer og hvordan du skal implementere de nye kravene. Blant annet: Standardene har fokus på Risikobasert tilnærming Krav til Dokumenterte prosedyrer er falt ut og erstattet med Dokumentert informasjon Bedriftens forretningside og strategi samt organisasjonens kontekst (rammebetingelser) vil være viktige grunnpilarer for systemdokumentasjon Virksomheter som arbeider aktivt med Miljø og Kvalitet gir kunden og markedet Trygghet og Troverdighet! Les mer om Kvalitets- og miljøsystemer >>