Det svir å bryte Arbeidsmiljøloven

okt 23, 2018Lover

Arbeidstilsynet har mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr for enkelte brudd på arbeidsmiljøloven. Dette virkemidlet benyttes stadig hyppigere.

De vanligste bruddene

Farlig arbeid i høyden er et problem Arbeidstilsynet stadig møter på. Så langt i år er det ilagt gebyrer for 12,5 millioner kroner for brudd på bestemmelser om arbeid i høyden.

For brudd på HMS-kortplikten er det fattet 101 vedtak om overtredelsesgebyr så langt i 2018.

Arbeidsgivers ansvar

Det overordnende ansvaret for å sørge for at arbeidsmiljøregelverket blir fulgt ligger hos arbeidsgiver.

Les mer: https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/arbeidstilsynet-gir-flere-overtredelsesgebyr/