Risikostyring

Risikostyring Risikostyring – bedriftens eget våpen mot skjulte farer!  Risikostyring En helhetlig prosess for å identifisere potensielle hendelser som kan påvirke virksomhetens måloppnåelse. Vi vet Hver dag oppstår det kritiske hendelser med ulikt...
Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn Bli bidragsyter til Grønt Skifte og vis miljøprofil med en Miljøfyrtårnsertifisering!  Dette er Miljøfyrtårn: Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Vi kjenner...
Achilles

Achilles

Achilles Bli en godkjent og foretrukken leverandør til bl.a bransjene: Bygg & anlegg Olje & gass Offentlig sektor Transport Kraft & teknologi % Salgsøkning Achilles JQS (Joint Qualification System) er et leverandørregister og en løsning for kvalifisering...
Sentral godkjenning

Sentral godkjenning

Sentral godkjenning Vi vet at Sentral godkjenning er din bedrifts bevis på leveranse- og gjennomføringsevne Vi har bistått over 200 bedrifter i søknad om Sentral godkjenning! Vi kjenner Kravene som stilles til de enkelte godkjenningsområdene Hvordan dokumentere...

HMS / internkontroll

HMS/Internkontroll Vi vet at Gode interne rutiner er en forutsetning for god og ledelsesstyrt virksomhet. Med effektivt HMS/ Internkontroll vil mange uønskede situasjonen og farer som oppstår i løpet av en arbeidsdag vil kunne forhindres % 100 % fokus på sikkerhet og...