dMAQS

Ta kontroll, få oversikt

dMAQS er et innovativt og fleksibelt nettbasert ledelsessystem for
  • Avviksbehandling
  • Dokumentbibliotek for HMS, Miljø, Kvalitet
  • Risikostyring.

 

Med god kostnadsoversikt og kontroll på avvik vil både følgekostnader og direkte kostnader relatert til uønskede hendelser reduseres
dMAQS Avvik gir oversikt over kostnader relatert direkte til uønskede hendelser, men også følgekostnader.
Grafisk fremstilling på kostnader som er påløpt gir et synlig bilde på mulige innsparinger.

Ta i bruk dMAQS Avvik og få oversikt og kontroll!

 

Vi vet:

Med god kostnadsoversikt og kontroll på avvik vil både følgekostnader og direkte kostnader relatert til uønskede hendelser reduseres

Over 1000 kunder i Norden bruker dMAQS
Verktøyet er enkelt å bruke og fungerer på både smarttelefon, nettbrett og i nettleseren.
Systematisk oppfølging med dMAQS

Kvalitetssikring No AS har de siste årene bistått oss med etableringen av nødvendig miljø- og kvalitetsdokumentasjon, slik at vi har blitt CE godkjent.

Kvalitetssikring No AS har i tillegg inngått i selskapets ledelse som Kvalitetsrådgiver, og forestår den daglig ledelsen i gjennomføringen av pålagt HMS/Internkontroll.

DM Stål AS utfører daglig arbeid som har et stort risikobilde, og til hjelp for systematisk å følge opp registrerte avvik og uønskede hendelser har vi benyttet dMAQS. Dette har gjort at vi har fått kontroll på vårt risikobilde.

 

Darek Sliwa

Daglig leder, DM Stål AS

Vil du se hva du kan få?

Trykk for en demo

Brukernavn: gjest
Passord: gjest