dMAQS

dMAQS – bedriftens HMS/ Internkontroll-, Miljø- og Kvalitetssikring

 

dMAQS, er et enkelt nettbasert styringssystem for daglig ledelse av HMS-, Klima/ Miljø- og Kvalitetsarbeid for å sikre at bedriften oppfyller sine forpliktelser i forhold til nasjonale og internasjonale bestemmelser, samt kundekrav.

 

Standard moduler 

  • Avvik
  • Dokumentbibliotek – Kvalitet/ Miljø og HMS
  • Sjekk og kontrollister
  • Rapporter/ Dokumentert informasjon

Kjennetegn og muligheter 

  • Tilpasset og fleksibel oppbygging etter brukes behov
  • Fleksibel oppbygging/ strukturering av nettbasert installasjon  
  • Utskrift av enkeltdokumenter eller dokumentsamlinger

I sin funksjonalitet tilfredsstiller dMAQS krav til dokumentasjon satt i bl.a:

  • Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern (Arbeidsmiljøloven)
  • Forskrift for Systematisk Helse, Miljø- og Sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften). 
  • Internasjonale standarder som f.eks ISO

 

Verktøyet er enkelt å bruke og fungerer på både smarttelefon, nettbrett og i nettleseren.

Over 1000 kunder i Norden bruker dMAQS
Verktøyet er enkelt å bruke og fungerer på både smarttelefon, nettbrett og i nettleseren.
Systematisk oppfølging med dMAQS

Kvalitetssikring No AS har de siste årene bistått oss med etableringen av nødvendig miljø- og kvalitetsdokumentasjon, slik at vi har blitt CE godkjent.

Kvalitetssikring No AS har i tillegg inngått i selskapets ledelse som Kvalitetsrådgiver, og forestår den daglig ledelsen i gjennomføringen av pålagt HMS/Internkontroll.

DM Stål AS utfører daglig arbeid som har et stort risikobilde, og til hjelp for systematisk å følge opp registrerte avvik og uønskede hendelser har vi benyttet dMAQS. Dette har gjort at vi har fått kontroll på vårt risikobilde.

 

Darek Sliwa

Daglig leder, DM Stål AS

La oss vise hva vi kan!