Kvalitet- og miljøstyringssystemer

Ut fra hovedsystemet er veien kort for å implementere praktiske dedikerte håndbøker for:

  • HMS/ Internkontroll
  • Personal

 

.

 

KVALITET OG MILJØSTYRING

 

“Det gjelder å ”gjøre tingene riktig første gang”

Dokumentert kvalitet – og miljøstyring gir trygghet og troverdighet hos oppdragsgiver, samt være styrende for hvordan selskapet skal nå sine forpliktelser på en kostnadseffektiv og bærekraftig måte.

Med snart 20 års erfaring med rådgiving og veiledning innen privat og offentlig næringsvirksomhet kjenner vi bransjers krav og utfordringer.

Over 300 bedrifter har benyttet vår kompetanse ved bl.a etablering av bedriftstilpassede kvalitets- og miljøstyringssystemer!
Kvalitet- og miljøstyringssystemer er grunnlaget i forhold til:

  • Sertifisering etter Internasjonale standarder som ISO
  • Bransjerelaterte sertifiseringer/ godkjenninger
  • Godkjenning for ansvarsrett etter Plan- og Bygningslov
    Achilles/ Startbank
  • Miljøsertifisering etter Miljøfyrtårn

Vi vet at

kontinuerlig og strukturert arbeid med forbedringer PDCA (Plan – Do – Control – Act) er selve navet i kvalitet- og miljøledelse.

Vi har

kunnskapen om de ulike kravene som må imøtekommes, det være seg

  • ISO standarder
  • Bransjerelaterte lover og forskrifter

og som må til  for å oppnå sertifisering/ godkjenning innenfor

Vi kan

Etablere effektive prosesser og styringssystem som må til

Kvalitetssikring No AS er vår faste kvalitetsrådgiver

Nasjonale og internasjonale forbrukere av norsk stein med høy kvalitet stiller strenge krav til dokumentert produksjonsmetoder.

I tillegg er vår produksjon konsesjonspliktig med strenge krav i forhold til sikkerhet og påvirkning av det ytre miljø.

Kvalitetssikring No AS har siden 2013 vært vår faste kvalitetsrådgiver og bistått med å implementere og følge opp gode og effektive rutiner. 

Vårt samarbeid gir Rekefjord Stone AS en skyvkraft til å utvikle HMS-, miljø- og kvalitetsarbeidet i produksjonen

 

Tore Jonny Wollertsen

Quarry Manager

La oss vise hva vi kan!