Revisjon

Revisjon Vi vet at enhver organisasjon endres over tid og med periodiske revisjoner vil organisasjonen systematisk styres mot fastlagte mål  Mange lover, forskrifter og standarder krever at bedriften selv gjennomfører interne revisjoner med periodiske...
dMAQS

dMAQS

dMAQS dMAQS – bedriftens HMS/ Internkontroll-, Miljø- og Kvalitetssikring   dMAQS, er et enkelt nettbasert styringssystem for daglig ledelse av HMS-, Klima/ Miljø- og Kvalitetsarbeid for å sikre at bedriften oppfyller sine forpliktelser i forhold til...
Kvalitet- og miljøstyringssystemer

Kvalitet- og miljøstyringssystemer

Kvalitet- og miljøstyringssystemer Ut fra hovedsystemet er veien kort for å implementere praktiske dedikerte håndbøker for: HMS/ Internkontroll Personal   .   KVALITET OG MILJØSTYRING   “Det gjelder å ”gjøre tingene riktig første gang” Dokumentert...