Revisjon

Vi vet at

enhver organisasjon endres over tid og med periodiske revisjoner vil organisasjonen systematisk styres mot fastlagte mål
Mange lover, forskrifter og standarder krever at bedriften selv gjennomfører interne revisjoner med periodiske intervall!
Har din bedrift gjennomført intern revisjon nylig?

Vi kjenner

  • Prinsippene og metodene for en god revisjon

Vi kan

  • Gjennomføre effektive revisjoner for å fastslå om aktiviteter og resultater stemmer overens med det som er planlagt
  • Lære organisasjonen å utføre revisjoner

Vi viser hva vi kan!