HMS / internkontroll

HMS/Internkontroll Vi vet at Gode interne rutiner er en forutsetning for god og ledelsesstyrt virksomhet. Med effektivt HMS/ Internkontroll vil mange uønskede situasjonen og farer som oppstår i løpet av en arbeidsdag vil kunne forhindres % 100 % fokus på sikkerhet og...