dMAQS

dMAQS Ta kontroll, få oversikt dMAQS er et innovativt og fleksibelt nettbasert ledelsessystem for Avviksbehandling Dokumentbibliotek for HMS, Miljø, Kvalitet Risikostyring.   Med god kostnadsoversikt og kontroll på avvik vil både følgekostnader og direkte...

Kvalitet- og miljøstyringssystemer

Kvalitet- og miljøstyring Dokumentert kvalitetsledelse- og miljøstyring gir trygghet og troverdighet hos oppdragsgiver, samt være styrende for hvordan selskapet skal nå sine forpliktelser på en kostnadseffektiv og bærekraftig måte Er din bedrift ISO sertifisert haster...