Revisjon

Revisjon Vi vet at enhver organisasjon endres over tid og med periodiske revisjoner vil organisasjonen systematisk styres mot fastlagte mål  Mange lover, forskrifter og standarder krever at bedriften selv gjennomfører interne revisjoner med periodiske...