Sertifisert etter 2008-standarden?

jan 31, 2017Serifiseringer

Er din bedrift ISO sertifisert etter 2008-stadarden?

Da haster det med å komme i gang med tilpasninger i forhold til kravene i 2015 versjon av standardene før 2008 versjonen av standarden opphører høsten 2018
Nye NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001 standardene er lansert etter en omfattende revisjon. Hovedmålet med revisjonene er at det skal bli enklere å etablere integrerte ledelsessystem og våre to viktigste systemstandarder får ny og felles struktur.
  • Hva er nytt?
  • Standardene har fokus Risikobasert tilnærming
  • Krav til Dokumenterte prosedyrer er falt ut og erstattet med Dokumentert informasjon
  • Bedriften forretningside og strategi samt Organisasjonens kontekst (rammebetingelser) vil være viktige grunnpilarer for systemdokumentasjon
  • Økte krav til Ledelsen i organisasjonen