Trygghet, effektivitet og bærekraftig utvikling:
det lønner seg!

Kvalitetsledelse og miljøstyring

Etablere, dokumentere og implementere arbeidsrutiner og prosesser.

dMAQS

Nettbasert system for kvalitetssikring, rapportering, avviksbehandling og dokumentarkiv.

HMS / Internkontroll

Dokumentasjon og rutiner på god bedriftsledelse og trygt arbeidsmiljø.

Risikostyring

Bedriftens eget våpen mot skjulte farer (hendelser)

Sentral godkjenning

Bevis på leveranse- og gjennomføringsevne.

Achilles

Godkjenning som leverandør i Achilles leverandørregister.

Miljøfyrtårn

Sertifikat på dokumentert miljøinnsats og samfunnsansvar.

Revisjon

Systematisk oppfølging og måling av virksomhetens fastlagte aktiviteter og mål.

Trygghet og fagkunnskap

 Vi har fagkompetansen når
  • dere trenger å dokumentere evnen til å oppfylle kundekrav, kvalitet og hvordan redusere uønsket påvirkning av det ytre miljø
  • dere skal søke Sentral godkjennelse, Achilles, Sellicha, Miljøfyrtårn, CE merking eller andre godkjennelser
  • dere skal dokumentere at dere oppfyller pålagte krav etter Internkontrollforskriften (HMS) og Arbeidsmiljøloven (OHSAS 18001)
  • kvalitetdokumentasjon må revideres/fornyes
  • risikovurderinger skal utføres

Gunnar er utdannet ingeniør og har flere års erfaring innen teknisk rådgivning og prosjektledelse både mot privat og offentlig sektor. Han er også godkjent miljøfyrtårnkonsulent.

De siste årene har Gunnar i tillegg også blitt innleid som miljø- og kvalitetsrådgiver i flere selskaper for å lede og gjennomføre daglig HMS, miljø- og kvalitetsarbeid.

Gunnar Nisja

Daglig leder, Kvalitetssikring AS

Noen av våre kunder

 

Aktuelt