Kvalitetssikring AS

HMS-, Miljø- og Kvalitetsstyring gir trygghet, effektivitet og bærekraftig utvikling!

Vi har fagkompetansen når

  • dere trenger å dokumentere evnen til å oppfylle kundekrav, kvalitet og hvordan redusere uønsket påvirkning av det ytre miljø
  • dere skal søke Sentral godkjennelse, Achilles, Sellicha, Miljøfyrtårn, CE merking eller andre godkjennelser
  • dere skal dokumentere at dere oppfyller pålagte krav etter Internkontrollforskriften (HMS) og Arbeidsmiljøloven
  • kvalitetdokumentasjon må revideres/fornyes
  • risikovurderinger skal utføres

Gunnar er utdannet ingeniør og har flere års erfaring innen teknisk rådgivning og prosjektledelse både mot privat og offentlig sektor. Han er også godkjent miljøfyrtårnkonsulent.

De siste årene har Gunnar i tillegg også blitt innleid som rådgiver i flere selskaper for å lede og gjennomføre daglig HMS, miljø- og kvalitetsarbeid.

Gunnar Nisja

Daglig leder, Kvalitetssikring AS

Kvalitet- og miljøstyring

Etablere, dokumentere og implementere arbeidsrutiner og prosesser.

dMAQS

Nettbasert system for kvalitetssikring, rapportering, avviksbehandling og dokumentarkiv.

HMS / Internkontroll

Dokumentasjon og rutiner på god bedriftsledelse og trygt arbeidsmiljø.

Aktuelt

Ikke glem..

Ikke glem..

I disse tider med mange tanker og vurderinger i hodet er det lett for at noen viktige og sentrale forhold blir skjøvet til side.

les mer