Alle har vi plikt til å gjøre våre handlinger slik at vi får et bedre miljø og klima!

 

Flere arbeider aktivt i egen virksomhet og ser på muligheter og løsninger for å vise samfunnsansvar og finne bærekraftig løsninger!

Synliggjør dette overfor kunder, leverandører og samfunnet?
Enhver virksomhet vil med enkle grep fremstå med en positiv og aktiv klima- og miljøprofil.

Eksempler på enkle grep kan være:

  • Innkjøp – finn og bruk alternative produkter/ materialer med miljøprofil
  • Redusere energiforbruk
  • Kjemikalier – ta i bruk substitutter
  • Reduser avfallsmengden
  • Hvordan vise miljøledelse?

Det finnes flere anerkjente sertifiseringsordninger for miljøledelse i Norge, hvorav Miljøfyrtårn er den mest brukte. Andre er ISO 14001 og EMAS.

Kvalitetssikring No AS har kompetansen for å gi råd om den mest hensiktsmessige løsningen for din virksomhet.
Vi har bidratt til at selskaper innenfor ulike bransjer har fått sin miljøsertifisering, og med stolthet vist dette overfor kunder, leverandører og storsamfunnet.

Ta kontakt for en uforpliktende prat!