I disse tider med mange tanker og vurderinger i hodet er det lett for at noen viktige og sentrale forhold blir skjøvet til side.

Kvalitetssikring No AS vil derfor påminne om at det er viktig, etterhvert som hverdagen normaliserer seg med økt virksomhet, å forsikre seg om at din bedrifts ulike sertifiseringer og godkjennelser er i orden innen områdene HMS/ Arbeidsmiljø, Kvalitet og Klima/ Miljø!

Kravene til sikkerhet for ansatte, vår påvirkning på klima/ miljø og oppdragsgivers forventninger til våre produkter/ tjenester vil være se samme som tidligere!

Vi har kompetansen for å hjelpe til med dette!