Våre Produkter og Tjenester

Kvalitet- og miljøstyring

Etablere, dokumentere og implementere arbeidsrutiner og prosesser.

dMAQS

Nettbasert system for kvalitetssikring, rapportering, avviksbehandling og dokumentarkiv.

HMS / Internkontroll

Dokumentasjon og rutiner på god bedriftsledelse og trygt arbeidsmiljø.

Risikostyring

Bedriftens eget våpen mot skjulte farer (hendelser).

Sentral godkjenning

Bevis på leveranse- og gjennomføringsevne.

Achilles

Godkjenning som leverandør i Achilles leverandørregister.

Miljøfyrtårn

Sertifikat på dokumentert miljøinnsats og samfunnsansvar.

Revisjon

Systematisk oppfølging og måling av virksomhetens fastlagte aktiviteter og mål.

N

100+ fornøyde kunder

N

32 års erfaring

N

80.000+ km med kundebesøk