Våre Produkter og Tjenester

Kvalitet- og miljøstyring

Etablere, dokumentere og implementere arbeidsrutiner og prosesser.

Miljøfyrtårn

Sertifikat på dokumentert miljøinnsats og samfunnsansvar.

HMS / Internkontroll

Dokumentasjon og rutiner på god bedriftsledelse og trygt arbeidsmiljø.

Sentral godkjenning

Bevis på leveranse- og gjennomføringsevne.

dMAQS

Nettbasert system for kvalitetssikring, rapportering, avviksbehandling og dokumentarkiv.

N

100+ fornøyde kunder

N

32 års erfaring

N

80.000+ km med kundebesøk