Sentral godkjenning

Vi vet at

Sentral godkjenning er din bedrifts bevis på leveranse- og gjennomføringsevne

Vi har bistått over 200 bedrifter i søknad om Sentral godkjenning!

Vi kjenner

  • Kravene som stilles til de enkelte godkjenningsområdene
  • Hvordan dokumentere nødvendig kompetanse og erfaring

Vi kan

  • Etablere tilpassede grunnsystemer med sjekklister

Vi vil vise hva vi kan!

Vennligst legg inn e-postadressen din, så tar vi kontakt med deg snart.