Risikostyring

Risikostyring Risikostyring – bedriftens eget våpen mot skjulte farer!  Risikostyring En helhetlig prosess for å identifisere potensielle hendelser som kan påvirke virksomhetens måloppnåelse. Vi vet Hver dag oppstår det kritiske hendelser med ulikt...
Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn Bli bidragsyter til Grønt Skifte og vis miljøprofil med en Miljøfyrtårnsertifisering!  Dette er Miljøfyrtårn: Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Vi kjenner...